Zmiana szkoły jest trudnym doświadczeniem w życiu każdego młodego człowieka. Powody bywają różne: przeprowadzka rodziców, zmiana zainteresowań i planów zawodowych, problemy w relacjach z rówieśnikami, negatywna opinia rodziców na temat szkoły, plan lekcji kolidujący z innymi zajęciami czy też dyscyplinarne skreślenie z listy uczniów. Przeniesienie do innej szkoły może mieć miejsce w dowolnym momencie roku szkolnego, choć najczęściej zmiana odbywa się w trakcie wakacji. Podpowiadamy, jak wygląda zmiana szkoły od strony formalnej i w jaki sposób pomóc dziecku zaaklimatyzować się w nowym miejscu.

Jak wyglądają formalności związane ze zmianą szkoły?

Rodzice powinni najpierw zgłosić się do tej szkoły, do której planują przepisać swoje dziecko. Należy zabrać ze sobą ostatnie świadectwo ucznia. W sekretariacie lub podczas rozmowy z dyrektorem otrzymają informację, czy przeniesienie jest możliwe. Zdarzają się sytuacje, gdy szkoła nie posiada już wolnych miejsc lub też nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków nauki dla dziecka z określoną niepełnosprawnością. Jeśli dyrektor szkoły wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka, wówczas rodzice powinni zgłosić się do sekretariatu szkoły, do której obecnie uczęszcza ich dziecko, gdzie otrzymają formularz wypisu. Wszelką dokumentację dotyczącą ucznia zwykle szkoły przesyłają między sobą.

Jak poinformować dziecko o zmianie szkoły?

Rodzice powinni uczciwie i rzetelnie poinformować dziecko o przyczynach i konsekwencjach zmiany szkoły. Dla dziecka zżytego ze swoją klasą będzie to doświadczenie z pewnością bolesne i tutaj potrzebny będzie czas na oswojenie się z tą decyzją. Dajmy dziecku możliwość na to, aby wyżaliło się, wypłakało, aby pożegnało się z przyjaciółmi. Spróbujmy pokazać pozytywne strony tej sytuacji: nawiązanie nowych znajomości, lepsze warunki nauki czy spora ilość czasu wolnego. Dziecko nieśmiałe będzie potrzebować większej uwagi i łagodniejszych słów niż dziecko odważne i łatwo zawierające nowe przyjaźnie.

Jak przygotować dziecko na zmianę szkoły?

Dobrze, aby dziecko przed rozpoczęciem nowej szkoły miało możliwość odwiedzić ją wcześniej, poznać rozkład korytarzy i sal. Nowy uczeń poradzi sobie lepiej, gdy będzie wiedział, gdzie jest szatnia, jego sala, gdzie znajdują się toalety czy szkolny sklepik, gdzie przebrać się przed lekcją wychowania fizycznego. Dziecko powinno też poznać wcześniej dyrektora szkoły oraz wychowawcę swojej klasy. Jeśli to możliwe, dajmy dziecku listę imion i nazwisk wszystkich nauczycieli, którzy będą go uczyć. Im więcej dziecko wie o nowej szkole, tym pewniej będzie się czuć w nowym środowisku.

Jak wspierać dziecko w pierwszych dniach nowej szkoły?

Pamiętajmy, aby pierwszy dzień odbywał się w spokojnej atmosferze. Połóżmy dziecko o odpowiedniej porze i obudźmy przynajmniej godzinę wcześniej, aby miało czas zjeść śniadanie, umyć się i założyć ulubione ubrania. Unikajmy pośpiechu i zdenerwowania. Jeśli przewidujemy korki na drodze, wyjedźmy wcześniej. Młodsze dziecko dobrze jest zaprowadzić nie tylko pod budynek szkoły, ale też do szatni czy pod drzwi samej klasy (jeśli regulamin szkoły na to pozwala). Warto także towarzyszyć w drodze do szkoły starszemu dziecku, rozmawiając z nim i żartując, aby rozładować napięcie. Zwyczajne słowa takie jak "wszystko będzie dobrze", "dasz sobie świetnie radę", "na pewno sobie poradzisz" naprawdę pomagają - nie zapominajmy o nich! Warto kupić dziecku miły drobiazg (mała maskotka czy łakocie), aby pierwszy dzień szkoły kojarzył się z czymś przyjemnym.

Jak długo trwa okres aklimatyzacji w nowej szkole?

Okres aklimatyzacji uzależniony jest od osobowości naszego dziecka i trwa zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy. Dajmy dziecku czas na to, aby poznało się z kolegami i koleżankami ze swojej klasy. Nie obwiniajmy nieśmiałego dziecka o to, że przez pierwszy tydzień nie odezwało się do nikogo. Możemy kupić dziecku cukierki czy ciastka, którymi będzie mogło poczęstować klasę. Rozmawiajmy z wychowawcą i pytajmy o zachowanie naszego dziecka. Wychowawca i nauczyciele powinni wspomagać nowego ucznia w nawiązywaniu pozytywnych relacji z klasą, np. poprzez pracę w parach czy grupach, wspólne wykonywanie obowiązków dyżurnego czy organizowanie gier zespołowych. Jeśli w klasie uczniowie siedzą parami, dobrze byłoby, aby nowy uczeń nie musiał siedzieć sam. Rodzice powinni codziennie pytać dziecko o to, jak minął dzień w szkole, reagować na wszelkie trudności, zachęcać do mówienia nie tylko o rzeczach pozytywnych, ale również negatywnych. Pytajmy dziecko o o wydarzenia miłe i niemiłe, zabawne i przykre. Szukajmy kontaktu z rodzicami innych uczniów. Dziecko, które ma oparcie w rodzicach, zaaklimatyzuje się łatwiej i szybciej.

Wszelkie zmiany w naszym życiu stanowią sytuację wywołującą stres, dlatego pomoc i wsparcie w tym czasie są bardzo ważne. My dorośli tak samo denerwujemy się, gdy zmieniamy pracę czy miejsce zamieszkania, dlatego bądźmy oparciem dla naszych dzieci, gdy tego najbardziej potrzebują. Zmiana szkoły jest poważnym wydarzeniem, tak więc postarajmy się, aby przebiegło w spokojnej i pozytywnej atmosferze.